top of page
banner-sosyal-2.jpg

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk
 

Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem kârlılık hem de mâli güvenilirliği sağlamayı zorlaştırıyor. Bu risklerin farkında olunması Global Asbest için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyesinde yeni gereklilikler ve yeni faaliyet alanları yaratmaktadır. Global Asbest ve tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.

bottom of page