top of page

Atık yönetim planı, kentsel dönüşüm sırasında, asbest envanter raporu ile birlikte istenen diğer bir belgedir. Atık Yönetim Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda atık yönetim planı hazırlanır.Atıkların nasıl yönetileceği, organize edileceği ve planlanacağı belirlenir. Rapor haline getirilir. Metal, cam, kağıt, evsel atık, tehlikeli atık ve tehlikesiz atıkların nasıl yönetileceği raporda belirtilir ve belediyeye taahhüt edilir.

solide-asbest-denetim-1-B60539.jpg
bottom of page