top of page
HdT_Asbest_AP.jpg

Asbest Tespit ve Analiz

Asbest ile ilgili çalışmaların ilk basamağı Asbest Araştırması’dır.Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme analizini akredite stabil yapıyoruz.

Asbest Denetim ve Danışmanlık

Asbest ve Söküm temizlik işlerini Global Asbest olarak 2014'den bu yana ulusal ve uluslararası yasalara uygunluğunu denetliyor ve geliştiriyoruz.

Asbest Söküm ve Bertarafı

Bina veya tesislerinizde tespit edilen Asbestli malzemeleri sertifikalı ve uzman personelimizle güvenli olarak temizleyip, lisanslı kuruluşlarda bertarafını sağlıyoruz.

Asbest Laboratuvarı

TÜRKAK Akreditasyonu ve İSGÜM yetki belgesine sahip. ASBEST LABORATUVARI” 

Asbest Atık Yönetimi

Global Asbest atıkların doğaya zarar vermeden yok edilmesini sağlar hem de bu atıkların ayrıştırılmasından sonra oluşan yan maddelerin tekrar ekonomiye dönmesini sağlamaktadır.

Gemi Tehlikeli Madde Envanteri

Gemi söküm olarak da tabir edilen gemi geri dönüşümü; işletim ömrünü tamamlamış, tamiri ekonomik olmayan gemilerin genellikle çelik aksamları olmak üzere, diğer donanımlarının da tekrar kullanılmasını ön gören geri dönüşüm şeklidir.

Kentsel Dönüşüm ve Asbest

Asbest son yıllarda hızlanan kentsel dönüşümle birlikte gündemimize daha fazla girdi. Yoğunlaşan kentsel dönüşüm kapsamında eski binaların yıkılıyor olması, binalarda olması muhtemel asbestin çalışanlar ve çevrede yaşayanlar açısından tehlike oluşturmasını kaçınılmaz hale getirdi.

bottom of page