top of page
1.png

Asbest numune analiz raporu asbest araştırması (saha sörveyi) sırasında asbest ihtiva etmesinden şüphelenilen malzemelerden alınan numunelerin TS EN ISO/IEC 17025 göre akredite edilmiş laboratuvarlarda mikroskop analizi neticesinde elde edilen bulguların ve analiz neticelerinin yer aldığı rapordur

Araştırma sırasında numune alınması ve analizi

 

Araştırma sırasında numune alınması ve bu numunelerin analizi faaliyetleri Polarizasyon Işık Mikroskopi yöntemi veya benzer yöntemler kullanılarak yapılır. Asbest araştırması sırasında şüpheli malzemelerden  numune alınır, numuneler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite laboratuvarlarda analiz edilir. Bu aktivite asbest araştırması ve envanter hazırlanması safhasında yapılır ve laboratuvar analiz sonuçları Asbest Envanter Raporu ekinde verilir

Analitik Laboratuvar

 

Analitik laboratuvarların başarılı bir biçimde kalite güvence programına dâhil edilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmalar için seçilecek analitik laboratuvarın İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Kanserojen olarak bilinen ve kullanımı, üretimi yasaklanan asbest türevleri; uzmanlar eşliğinde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Asbest söküm uzmanları tarafından işlemler yürütülür. Bu aşamalar esnasında asbest analizi gerekmektedir. Asbest ile yapılacak çalışmalar sırasında ciddi güvenlik önlemleri alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları konu hakkında işletmeleri bilinçlendirmeli ve asbest konusunda çalışan profesyonellerden destek almalıdır.

 

Asbest analizi yaygın olarak iki şekilde yapılmaktadır: katı numunelerde asbest tayini, ortamdaki askıda asbest lifi ölçümü.

 
Katı Numunelerde Asbest Analizi:

 

Asbest varlığı incelenir, tespit amaçlı yapılan analiz çeşididir. En yaygın bilinen 6 asbest türü (krizotil, krokidolit, amosit, antofillit, tremolit ve aktinolit) gözlemlenir, mikroskopta analiz yapılır. Var, yok olarak sonuç verilir.

 

Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında istenilen, asbest envanter raporu için gerekli asbest analizi olarak bilinir. Asbest söküm uzmanları eşliğinde numune alınması tavsiye edilir. 01.03.2019 tarihi itibari ile İSGÜM yetkisi olan laboratuvarların raporları geçerli olacaktır. AEM

 

Laboratuvarı, NIOSH-NMAM 9002 standartı kapsamında TÜRKAK akreditasyonuna sahiptir, İSGÜM kapsam genişletme çalışmaları devam etmektedir.

 
Havadaki Askıda Asbest Lifi Analizi:

 

Askıda asbest lifi, katı numunelerden farklı olarak, laboratuvar çalışanları tarafından alınması gereken bir ölçümdür. Ortamda, uçucu olan asbest liflerinin, noktasal ve maruziyet olarak örneklemnesini içerir. Örneklenen numune laboratuvarda analiz edilir. Konsantrasyon olarak sonuç verilir.

 

Asbest lifi sayımı, yaygın olarak asbest söküm işlemleri esnasında istenen, asbest ölçüm ve analiz çeşitidir. İSGÜM tarafından yetkisi olan laboratuvarların raporları geçerlidir.Global Asbest Laboratuvarı NIOSH-NMAM 9002 standartı doğrultusunda aktif olarak ölçüm ve analiz yapabilmektedir. Aynı standarttan, asbest analizi konusunda, TÜRKAK akreditasyonu ve İSGÜM yeterliliğine sahiptir.

cats.jpg
bottom of page