top of page
ASBEST YOKTUR.png
ASBEST VARDIR.png

ASBEST RAPOR ASBEST RAPORU

ASBEST TESPİT VE  ANALİZ

ASBEST TESPİT VE  ANALİZ

1990 yılında ak toprak kullanımı azalmaya başlamakla beraber bugün için Türkiye’de kırsal alanda yaşama nedeniyle asbest ile temaslı 1.000.000 civarında kişinin yaşadığı, yaklaşık 90.000 kişinin de temasa devam ettiği öngörülmektedir. Asbest solunum yolu maruziyeti sonrası solunum sisteminde farklı patolojilere ve/veya kansere (akciğer kanseri, mezotelyoma) neden olmaktadır. Asbest 20.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi’nin “Kanserojen Maddeler” listesinde insan için kanserojen (Grup lA) olarak tanımlanmıştır.

ASBEST NEDİR ? 

Asbest tabiatta doğal olarak bulunan ve lifsi (iğsi) yapıda olan bir mineral grubuna verilen ortak isimdir. Asbest minareleri lifsi yapıları sayesinde ısı, sürtünme ve baskıya yani strese dayanıklı olup, mükemmel bir yalıtım yeteneğine sahiptirler. Bu özellikleri nedeniyle endüstride yaklaşık 3.000 iş kolunda yaygın kullanım alanı bulmuştur.

 

Son yıllarda kullanan ev sayısı oldukça azalmış olsa da doğal toprak örtüsü nedeniyle bu tür köyler için hala temas devam etmektedir. Ak toprağın (asbestli toprak) lifsi yapısı ve esnekliği sayesinde kazandığı ısı ve su yalıtım özellikleri kırsal alanda yaşayanlarca fark edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

 

Ak toprağın köylerin etrafında, doğal olarak bulunması kolay çıkarılması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktır. Bölgelere göre “ak toprak”, “ çorak toprak”, “geven toprak”, “çelpek”, “höllük” veya “ceren toprağı” adıyla da adlandırılarak diğer toprak çeşitlerinden ayırt edilmiştir. Ak toprak kırsal alanda yaşayanlar tarafından yararlı etkilerinden dolayı evlerin sıva, badana işlerinde, çatıların ısı ve su yalıtımında, ateş yakılan ocakların yalıtımında yaygın olarak kullanılmıştır.

mikroskobik.jpg

Kırsal alanda ASBEST KULLANIMI ASBEST RAPOR

Ak toprağın (asbestli toprak) lifsi yapısı ve esnekliği sayesinde kazandığı ısı ve su yalıtım özellikleri kırsal alanda yaşayanlarca fark edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Ak toprağın köylerin etrafında, doğal olarak bulunması kolay çıkarılması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktır. Bölgelere göre “ak toprak”, “ çorak toprak”, “geven toprak”, “çelpek”, “höllük” veya “ceren toprağı” adıyla da adlandırılarak diğer toprak çeşitlerinden ayırt edilmiştir.

Ak toprak doğal olarak bulunma özelliğine bağlı olarak ülkemizin bazı yörelerinde nispeten sık, bazı yörelerinde nadir bulunmakta iken bazı yörelerde ise yoktur. Ak toprak nedenli hastalıkların en sık görüldüğü iller Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Sivas ve Elazığ‘dır.

TÜRKİYE’ DE MEVCUT OLGU BİLGİLERİNE GÖRE ASBEST KARIŞIMLI AK TOPRAK KULLANIM YAYGINLIĞI

harita.png

Türkiye üzerinde asbest karışımlı aktoprak; örtüsünün yaygın olduğu coğrafi alanlar

ASBESTİN 6 TÜRÜ VARDIR

CrocidoliteXPols.jpg

Kırsal alanda ASBEST KULLANIMI

Asbestin 6 Türü Vardır

Krokidolit

 

İletilen Çapraz Polarize Işık Aydınlatması Tanım / İşlev: Crocidolite asbest, mavi asbest, kimyasal bileşimi Na 2 Fe 5 [Si 8 O 22 ] (OH) 2 olan bir lifli amfiboldur . Daha tehlikeli asbest minerallerinden biridir. Çevrede Önem: Krocidolite, Chrysotile ve Amosite'nin arkasındaki en yaygın ticari asbesttir. Geçmişte yaygın olarak kullanılan mavi seramik su borusunda kullanılır. Kombi gibi yüksek sıcaklıklı ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Kumaşa kolayca dokunabilen chrysotile dışındaki tek asbesttir. Doğal bir mineral olarak nadirdir, bu nedenle bir ortamda bulunulduğunda, genellikle asbest içeren bir yapı malzemesinin bozunmasının bir sonucudur.

 

Tremolite Asbest


Tremolit asbestin bu örneğinin genişliği boyunca D-çizgisi kırılma endeksi yaklaşık 1.603'tür. Yaklaşık 660 nanometre dalga boyundaki Cargille High Dispersion 1.605 sıvısının kırılma indisi ile eşleşir. Bu dalga boyunda, Cargille sıvısı tremolit gibi yaklaşık 1.597'lik bir kırılma indisine sahiptir. Bu Dispersiyon Boyaması Tipi, belirli bir sıvı ile katı tek bir doğrusal polarize filtreli katı arasındaki herhangi bir dalga boyu uyumu için tek bir renk üretir. Oblque condensor darkfield dispersiyon boyaması, objektif cental stop dispersiyon boyaması ile aynı renkleri üretir, ancak partiküller çok daha iyi odaklanır. Sonuç olarak, etkiyi üreten partikülleri görmek daha kolaydır.

TremoliteParaCSO1605.jpg
ChrysotileLowCirc482-09 (1).JPG

Krizotil Asbest

 

Bu düşük refraktif indeks chrysotile asbesttir. Uzunluk boyunca kırılma endeksi yaklaşık 1.548'dir ve lif boyunca kırılma indeksi yaklaşık 1.538'dir. Bu yönelimde mavi girişim rengi, liflerin pozitif bir uzama işaretine sahip olduğunu gösterir. Kırmızı Plaka Kompensatörlü Geçişli Lineer Polarize Işık

Anthophyllite Asbest
 

Bu New Jersey'den bir Anthophyllite. Burada koyu renk dispersiyon boyaması ile gök mavisi rengi, yaklaşık 640 nanometrelik bir dalga boyunda bu 1.605 yüksek dispersiyon sıvısında bir kırılma indisi eşleşmesini gösterir. Bu, bu fiber için yaklaşık 1,604'lük bir D-çizgi kırılma indisini gösterir.
İletilen Oblique Darkfield Dispersion Boyama, Uzunluğa Dik Tek Polarize Filtre

Anthophyllite2.jpg
AmositeGlassAcousticParaCS40micron siyah

Amosit Asbest

Darkfield Dispersion Boyama Bu amonyum asbest numunesinin uzunluğu boyunca D-çizgisi kırılma endeksi yaklaşık 1.703'tür. Yaklaşık 440 nanometrelik bir dalga boyunda Cargille Yüksek Dispersiyon 1.680 sıvısının kırılma endeksine uyuyor. Bu dalga boyunda Cargille sıvısı, amosit gibi yaklaşık 1.723'lük bir kırılma indisine sahiptir. Bu Dispersiyon Boyaması Tipi, belirli bir sıvı ile katı tek bir doğrusal polarize filtreli katı arasındaki herhangi bir dalga boyu uyumu için tek bir renk üretir. Eğik kondansatör koyu alan dispersiyon boyaması, objektif cental stop dispersiyon boyamasıyla aynı renkleri üretir ancak parçacıklar çok daha iyi odaklanır. Sonuç olarak, etkiyi üreten partikülleri görmek daha kolaydır.

Aktinolit Asbest,


Tanım / İşlev:
Aktinolit asbest, Ca 2 (Mg, Fe) 5 [Si 8 O 22 ] (OH) 2 kimyasal bileşimi ile bir lifli amfiboldur . Daha tehlikeli asbest minerallerinden biridir.
Çevrede Önem:
Aktinolit, oldukça sınırlı bir ticari kullanıma sahipti ve kasıtlı olarak eklenen bir materyal kadar sıklıkla talk veya vermikülitte bir safsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli talk içeriğine sahip materyallerde Actinolite miktarı% 1'i geçebilir. Vermikulit örneklerinde nadiren% 1'i geçmektedir ancak Actinolite içeren vermikulit kullanımı, izin verilen endüstriyel maruz kalmadan binlerce kez daha fazla solunum maruziyetine neden olabilir.

AsbestosActinolite.jpg

analiz niosh 9002 metodu ile yapılır , numune niosh9002 metodu ile alınır hazırlanır

Asbest,İzmir asbest,Bursa asbest,Ankara asbest,İstanbul asbest,Asbest rapor,Asbest raporu,Asbest envanter raporu,Asbest söküm,Asbest ihalesi,Eternit söküm,Asbest firmaları,Asbest temiz raporu,IHM,inventory hazard materials,Gemi söküm,Gemilerde asbest raporu,Asbest free,Asbest laboratuvarı,Asbest yetkili laboratuvar,İsgüm yetkili laboratuvar akredite laboratuvar

bottom of page