top of page

Bütünlük ve Etik
 
• İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
• Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
• Açık, anlaşılır ve usulüne uygun  düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.
• Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
• İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz. 
• Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.  
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.
• Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.
 

bottom of page