top of page
vavava.jpg

ASBEST RAPOR ASBEST RAPORU

ASBEST ENVANTER RAPORU HAZIRLANMASI

Geçmiş dönemden bugüne kadar bir çok alan dahilinde asbest kullanımları nedeniyle salınımlarının önüne geçmek ve de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar aracılığı ile numune değerlendirmeleri ile asbest varlığından söz edip etmemek mutlak suretle genel olarak tüm bina, tesis, fabrika ve bütün gemiler adına uygulanması gereken başlıca unsurdur. Asbest varlığından söz edebilmek adına numuneler sonucunda varlık yokluk raporlarına asbest envanter raporu denir.  Çıkan sonuçlara istinaden varlık raporu ile gerçekleştirilmesi gereken ve alınması gereken önlemler söz konusudur.  Asbest salınımlarının standart ölçülerin üzerinde bulunduğu yerlerde çalışan ya da bulunan insanların solunumları esnasında var olan asbest toz salınımının akciğerlerde yerleşmesi neticesinde oluşacak bir çok hastalık vardır.

Asbestin Sebep Olduğu Hastalıklar

Solunum yoluyla amyant olarak da adlandırılan son derece kanserojen madde olan asbest, mineralli lifli bir yapıya sahipliği ve de dayanıklılığı ile yüksek sıcaklığa karşı direnci sebebiyle her alanda kullanımının yanı sıra bir çok mikroorganizmaya karşı da direnç gösteren bir moleküler yapıdır. Bu nedenle asbestin sebep olduğu hastalıklar başta akciğer üzerinde yer ederek göstermiş olduğu direnç sebebiyle de henüz tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalıklara sebep olmaktadır.

  • Mezotelyema Hastalığı; var olan ve asbest tarafından sebep olan en tehlikeli hastalık sınıfındadır. Akciğer zarı ve karın kanseri anlamına gelen mezotelyema, sürekli kendini geliştiren nefes darlığı ve ağrılar ile beraber solunum yetmezliğine neden olmaktadır. Net tanı, akciğer zarından alınacak parçanın biyopsisi ile ortaya çıkar. Erken teşhis şansı yitirildiği taktirde çok kısa bir sürede ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.

  • Asbestoz; isminden de anlaşılacağı üzere doğrudan asbest tozları ile bağlantılı gelişen bir hastalıktır. Solunum yoluyla akciğere yerleşen asbestler için vücudun direnç göstermesi adına ve asbest tozlarının kırılımını sağlamak için savunma mekanizmasının oluşturmuş olduğu asitler, akciğerlerde yaralara sebep olur. Ortalama bu süreç 10-20 yıl gibi bir sürece tekabül etmesi nedeniyle erken teşhis imkanı yok denecek kadar azdır. Akciğerlerin görevini yapamaz hale gelmesi ile ölüme sebebiyet verir.

Akciğer üzerinden insanı ölüme sebep olan asbest, tedavisi mümkün olmayan sonuçlarını da hesaba katacak olursak son derece tehlikeli bir maddedir. Ancak özellikle ülkemizde hala tehlikesi kırsal alanlarda bilinmemek ile beraber kişisel kullanımlarda bile yer alan bir madde olarak elimizin altında yer alır. Özellikle kerpiç köy evlerinin izolasyonları adına ve de badana, boya işlemlerinde hala asbest kullanılır. İnsanların kullanımında en tehlikeli ve doğrudan nüfus eden kısmı ise, ısıya dayanıklılığı sebebiyle çocuk ve bebeklerde pişikleri önlemek için pudra göreviyle de kullanılmaktadır. Az miktarda da olsa havada ve de içme sularımızda da bulunan asbest, zararları adına belli sınır ölçülere tabiidir. Sınır altındaki değerler gerekli önemi göz ardı etmemize neden olmaktadır.  

Asbest,İzmir asbest,Bursa asbest,Ankara asbest,İstanbul asbest,Asbest rapor,Asbest raporu,Asbest envanter raporu,Asbest söküm,Asbest ihalesi,Eternit söküm,Asbest firmaları,Asbest temiz raporu,IHM,inventory hazard materials,Gemi söküm,Gemilerde asbest raporu,Asbest free,Asbest laboratuvarı,Asbest yetkili laboratuvar,İsgüm yetkili laboratuvar akredite laboratuvar
bottom of page