top of page
ASBEST VARDIR.png

ASBEST RAPOR ASBEST RAPORU

Asbest Raporu, ülkemizde yaşayan halkın sağlığını ve yaşadığı çevreyi korumak için kentsel dönüşüm kapsamında olsun veya olmasın ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili her türlü inşaat yıkımı öncesinde Asbest İçerikli Malzemelerin bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu belirlenerek hazırlanan bir rapordur. Asbestli malzemeye rastlanılması durumunda ise ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek rapor oluşturulması ve tehlikeli atık tesislerine bertarafı zorunludur.

Asbest Raporu Nedir?

 

Bina veya tesislerde asbest içerikli malzemenin bulunup bulunmadığına dair önce numune alma işlemleri yapılır. Asbestin varlığının belirlenmesi için laboratuvar ortamında analizler tamamlanarak asbestli malzeme olup olmadığı tespit edilerek rapor Hazırlanır. Analiz sonuçlarımıza göre asbest içerikli malzeme bulunması durumunda asbestin yönetmeliklerde belirtildiği şekilde asbest söküm uzmanlarımız ve asbest ile çalışma konusunda eğitimli personelimiz tarafından kendi bünyemizde Asbest Raporu hizmetini sunmaktayız. Asbest Analiz ve raporu için TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından Asbest Tür Tayini ve Asbest Tayini için Numune Alma konusunda akreditasyon sertifikamızla hizmet vermekte olup raporu 48 Saatte vermekteyiz.

Asbest,İzmir asbest,Bursa asbest,Ankara asbest,İstanbul asbest,Asbest rapor,Asbest raporu,Asbest envanter raporu,Asbest söküm,Asbest ihalesi,Eternit söküm,Asbest firmaları,Asbest temiz raporu,IHM,inventory hazard materials,Gemi söküm,Gemilerde asbest raporu,Asbest free,Asbest laboratuvarı,Asbest yetkili laboratuvar,İsgüm yetkili laboratuvar akredite laboratuvar
bottom of page