top of page
ilke-ve-degerlerimiz.png

DEĞERLERİMİZ


Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz
 
Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Bunlar, Global Asbest’ın “çimentosudur”. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.
 
Temel değerlerimiz;


- Bütünlük ve Etik Davranış
- Tarafsızlık
- Tüm Bireylere Saygı 
- Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.
 
Bu temel değerlerden ilk ikisi ise verdiğimiz Asbest Analiz ve Söküm hizmetlerinin odak noktasını teşkil eder.
 

- Yaptığı işlerde Asbest Analiz ve Söküm hizmetlerinin asgari standartlarına riayet etmek
- Etik kurallara uygun davranmak
- Verdiği hizmetlerin bütünlüğünü sağlamak
 
TÜRKAK üyesi olarak, bünyemizdeki bütün şirket ve faaliyetlerde bu konulara uygun davranılmasını sağlamak ve bunu geliştirmek en büyük amacımızdır. 


Asbest uzmanları , söküm çalışanları , teknik kadro  ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her seviyeden çalışanlar, iş süreçlerinin ve gelecekteki başarılarının hayati bir parçası olarak bu değerlere  riayet ederler.

bottom of page